Akcie v roku 2011

 

 • 31. január 2011 - prvá skúška folklórnej skupiny v "Pekle" KD v Ružindole
 • 8. marec 2011   - prvé verejné vystúpenie - pochovávanie basy a ukončenie fašiangu 2011
 • 30. apríl 2011   - stavanie mája pred OÚ v Ružindole spolu so súborom Trnavčan (viď. foto na našej hl. stránke)
 • 21. máj 2011     - účinkovanie na Vínnej ceste u Šulana
 • 27. máj 2011     - vystúpenie v programe Noc kostolov v kostole sv. Bartolomeja v Ružindole
 • 25. október 2011 - posedenie s dôchodcami v KD Ružindol
 • 19. november 2011 - deň otvorených pivníc u Paľka Šulana
 • 10. december 2011 - vystúpenie na Vianočných trhoch v KD Ružindol
 • 27. december 2011 - posviacka mladých vín na Jána v Bielom Kostole

Akcie v roku 2012

 

 • 7. január 2012 - ďakovná púť do Rajeckej Lesnej a vystúpenie s koledami v miestnom kostole
 • 1. február 2012 - prvé narodeniny našej FS - oslava vo vestibule KD a krst kroniky FS
 • 19. február 2012 - posledná fašiangová nedeľa a sprievod masiek v obci
 • 20. február 2012 - pochovávanie basy v susednej obci Biely Kostol
 • 21. február 2012 - pochovávanie basy v Ružindole (koniec náročného fašiangového trojdnia)
 • 25. apríl 2012 - vystúpenie v Domove dôchodcov v Trnave
 • 30. apríl 2012 - stavanie mája pred OÚ v Ružindole spolu s FS Trnavčan
 • 8. jún 2012 - netradičná skúška FS na ihrisku spojená s grilovaním a letnou búrkou
 • 22. jún 2012 - vystúpenie vo vinárni u Paľka Šulana - životné jubileum 
 • 23. septembra 2012 - stretnutie folklórnych súborov v Dolných Orešanoch
 • 29. októbra 2012 - šúpanie kukurice v rámci stretnutia s dôchodcami
 • 17. novembra 2012 - vínna cesta u P. Šulana
 • 27. decembra 2012 - posviacka vína v Ružindole

Akcie v roku 2013

 • 31. január 2013 - 2. výročie nášho súboru
 • 10. február 2013 - fašiangový sprievod masiek obcou
 • 12. február 2013 - pochovávanie basy v KD Ružindol
 • 9. február 2013 - životné jubileum p. Púčikovej
 • 16. marec 2013 - poľovnícka výstava v KD Ružindol
 • 30. apríl 2013 - stavanie mája v Ružindole
 • 3. júl 2013 - spoločná opekačka v školskej záhrade
 • 16. november - stretnutie folklórnych súborov v H. Krupej (40. výročie súbora)
 • 3. december 2013 - stretnutie s dôchodcami
 • 8. december 2013 - životné jubileum p. Zlatici Danišovej
 • 14. december 2013 - vianočné trhy v KD Ružindol 
 • 27. december 2013 - posviacka vína v B. Kostole na sviatok sv. Jána