1. výročie súboru - január 2012

Fašiangový sprievod 2012

Pochovávanie basy v Bielom Kostole 2012

Pochovávanie basy v Ružindole - 2012

Verejná skúška na ihrisku - jún 2012

Stretnutie FS v Dolných Orešanoch - september 2012

Šúpanie kukurice 2012 - skúška aj vystúpenie

Vínna cesta - 17. november 2012

Posviacka mladého vína - Ružindol 2012

2. výročie súboru - 31. január 2013

Fašiangový sprievod v Ružindole - 2013

pochovávanie basy 2013

Životné jubileum p. Púčikovej - február 2013

Poľovnícka výstava - 16. marec 2013

Stavanie mája 2013

Rošindolčané na opekačke v školskej záhrade

3. výročie súboru - 31.január 2014

Pochovávanie basy - Budmerice - 23. február 2014

Fašiangový sprievod 1. marec 2014 - obecná zabíjačka

Pochovávanie basy Zvončín 4. marec 2014